Abu Hamzah Al-Bazzar, “Barang siapa mengetahui jalan kebenaran maka ia akan mudah menempuhnya,yaitu jalan mengantarkan kepada ALLAH dengan mengikuti perilaku, perbuatan, dan sabda-sabda Rasulullah SAW, maka ia akan selamat dari tiga bencana ; Perut yang kosong disertai sikap batin yang qana’ah, kemiskinan yang disertai sikap zuhud, dan ketabahan yang disertai sikap keabadian zikir.

Iklan