Seorang laki-laki pernah didatangkan ke hadapan Khalifah Yazid bin Abdul Malik untuk dibunuh. Lalu lelaki itu berkata :
“Semoga Allah memberiku kebebasan
Karena terhadap makhluknya setiap hari Dia memiliki urusan”
Kemudian Khalifah Yazid pun berkata : Demi Allah, sungguh saya akan memenggal lehermu….,Bunuhlah lelaki itu!! Pada saat mereka akan melakukan pembunuhan,tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Al Haitsam bin Al Aswad, Dia pun berkata: “Wahai Amirul Mukminin, lepaskan lelaki itu…anggaplah penjahat suatu kaum itu milik utusan kaum tersebut.”
Khalifah Yazid pun berkata: “Ambillah dia untukmu!!”
Akhirnya lelaki itu terbebas…dan berjalan keluar dari istana Khalifah sambil mengucapkan berikut: “Dia tidak berbuat yang tercela dalam agama Allah, maka Allah pun mencegah (Khalifah) untuk membunuhnya.”

Iklan